За строителството на пробива „Кауфланд“ вече има избран изпълнител. Това е консорциум „Еротрансинженеринг“, в който влизат 3 дружества: русенските „Пътинженеринг“ ООД и „П.С.-ЕРО“ ЕООД и софийското „Евротранспроект“ ООД.
Оферти за участие в обществената поръчка е подал и консорциум „Трансинж-к“, в който участват „Трансстрой-Варна“ АД, „Инжстройинженеринг“- Варна ЕООД и „Екип 2000- Котов сие“ СД от София.
За техническото задание двамата кандидати са получили равен брой точки, но „Еротрансинженеринг“ е излязъл напред с по-ниска цена. При прогнозна цена на поръчката 5 821 844 лева консорциумът е оферирал 5 540 820 лева.   
Дали класирането ще бъде обжалвано, ще стане ясно до началото на следващата седмица. Досегашната практика показва, че при такива суми обикновено загубилите не пропускат възможността да оспорят решенията на комисиите.
Процедурата за избор на изпълнител на проектирането и строежа на подлеза и разширението на платното на Кръговото пред полицията също е в ход. Както е известно, този обект и пробивът „Кауфланд“ са част от големия проект за интегриран градски транспорт.
За отваряне на подлеза и новото платно на кръстовището прогнозната стойност е 8 941 528 лева. За тези пари се конкурират също два консорциума. Единият е „Мегапроект-Русе“, а другият е „Монолитпътконсулт груп“.
В първия участват дупнишкото еднолично дружество „Мегаинвест холд“, столичното „Аве консулт“ и испанското акционерно дружество „Текопи“.
Вторият консорциум обединява „Пътинженеринг“, хасковското „Монолит“ АД, варненското „Инжконсултпроект“ ООД и русенското „Джи Ти Ер Груп“ ЕООД.
Заради пропуски и неясноти в документацията  комисията е поискала допълнителна информация от участниците в конкурса. След представянето й ще бъдат отворени и ценовите оферти. Шефът на обществените поръчки в Общината Иван Минчев смята, че в началото на септември може да има избран изпълнител.
Все още текат обществените поръчки и за един от най-мащабните и чакани от хората в два квартала проекти - канализацията на Средна кула и Долапите.
Почти пред финала е изборът на фирма по надзора. Той все още се бави, защото до края на тази седмица комисията чака от един от играчите Обединение „Бомбов консулт-Русенска строителна борса“ обосновка на оферираната цена, обясни Минчев.
Макар че прогнозната стойност на надзора е под 1 млн. лева, цели 5 фирми се борят да го спечелят. Освен споменатото вече русенско обединение оферти са подали софийските „Трансконсулт-БГ“ ООД, „Консултантска инженерна група“ ООД и обединение „Инфрам“ АД-“Научно-технически съюз по строителство - Консултинженеринг“ ЕООД.
За проектирането и изграждането на канализацията на двата русенски квартала прогнозната стойност е 33 237 931 лева. За нея се конкурират цели 6 обединения от Русе, Шумен и София.
По Закона за задълженията и договорите в „Хидро Русе“ са се обединили „Ренгсол“ ЕООД, небезизвестната „ВТ Инженеринг“ ООД, „Хидрострой“ АД. Като подизпълнител е привлечена и „Доми 97“. По същия закон в конкурса участва обединението „Средна кула 2013“, в което влизат популярната „Крис груп“, „Каро Трейдинг“, „Коев-СД“ и „Екологични технологии и системи“.
В шуменския консорциум „Хидроинженернг“ пък влизат „Хидросвят“ ООД и „Автомагистрали Черно море“ АД, която до неотдавна чистеше републиканските пътища в нашата област.
Другите 3 консорциума са столичните „Конструкшън дизайн“, „ВиК-Русе-2013“ и „Довеждаща инфраструктура Русе 2013“. Във второто обединение една от трите фирми е могъщата „Главболгарстрой“ АД.
Най-късно до началото на септември ще бъдат отворени ценовите оферти на шестимата кандидати, уверяват от Общината.