Ниските води на Дунав дадоха възможност на десетки русенци вчера да потърсят прохлада в жегите на пресъхналия канал до остров Люляка. Нивото бе само 21 см, което позволи на хората да прецапат през локвите до опашката на острова, за да се окъпят в реката.
Котата на реката днес е в застой, но утре понижението й ще продължи.