Промени в броя и състава на Съвета на директорите ще гласува общото събрание на акционерите на „Свинекомплекс Николово“ насрочено за 18 септември. От публикуваното предложение за дневен ред става ясно, че броят на членовете му ще се намали от пет на три, като ще бъдат освободени трима от тях - Димитрийка Генова, Иван Киров и Христо Ганчев. На тяхно място във висшия управителен орган на дружеството влиза Ангел Стумбов. Последният е управител на няколко фирми от групата „Лаудис“, които доскоро владееха свинекомплекса - „Лаудис Интернационал“, „Лаудис Агро“, „Лаудис Холдинг Груп“, „Лаудис Сити“ и „Лаудис Моторсайкъл“. Така рокадата в Съвета на директорите дава още едно потвърждение на хипотезата, че продажбата на свинекомплекса на люксембурска офшорка преди няколко месеца е само прехвърляне на собствеността от единия джоб в другия.
В края на май фирмите от групата „Лаудис“ продадоха дяловете си на регистрираната в Люксембург „Вестпарк Файненшъл груп“. Само седмица по-късно обаче бе извършена нова препродажба, при която „Вестпарк“ се раздели с две трети от притежаваните акции в „Свинекомплекс Николово“. По една трета придобиваха „Хайбрид“ ЕООД и „Пимаро България“ ЕАД. Така бе заобиколено законовото изискване при такова придобиване да се отправи търгово предложение към останалите акционери. Сега дружеството вече има трима големи собственици, които притежават по 32% от капитала.
„Хайбрид“ ЕООД е столична фирма, създадена през 2008 г. с предмет на дейност отглеждане на свине. Собственик на капитала е Ангел Стумбов, който сега влиза в новия директорски борд.
„Пимаро България“ е кипърско-руско дружество, което се управлява от Александър Василиевич Биков и е собственост на „Пимаро Лимитид“ /Кипър/, където председател на Съвета на директорите е Наталия Николаевна Бикова.