Общественият съвет на Русе ще приема номинации за обществен посредник до 12 часа на 28 август. Всички, които желаят да участват в процедурата, могат да подадат кандидатура на страницата на съвета във Фейсбук или на имейл адреса [email protected] Могат да се посочват членове на Обществения съвет, но и лица, които са извън него, важното е да са хора, които най-добре биха защитили интересите на гражданите. Всички предложени ще бъдат гласувани, ако предварително са дали съгласието си и са посочили мотивите си за това.
Институцията местен омбудсман беше утвърдена от Общинския съвет през май тази година с гласуване на правилник за организацията и дейността му. За обществен посредник може да бъде избран всеки пълнолетен неосъждан български гражданин с висше образование и магистърска степен, с минимум 5 години трудов или осигурителен стаж и с постоянен адрес в община Русе.
Длъжността не може да бъде заемана от лица, които са назначени на работа в общинска или държавна администрация, участват в управлението или контролните органи на търговски дружества, в ръководствата на политически партии или са общински съветници и народни представители.