С националния приз „Златно евро“ беше удостоена Община Русе. Наградата е за най-високи резултати в управлението на средствата от европейските фондове. Моделът на Русе в управлението на проектите е признат за най-успешен, като се отчита, че той има принос в развитието на местната икономика.
Призът е на Националното сдружение на организациите за социални услуги, на редколегията на списание „Фондове Програми Проекти“ и на фондация „Човешките ресурси в България и евроинтеграцията“. Наградата е създадена през 2012 година. Тя е диплом и статуетка „Златно евро“, изработена в Монетния двор на България. Наградата ще бъде връчена на кмета Пламен Стоилов на празника на Русе от Диана Грозева, отговорен редактор на списание „Фондове Програми Проекти“.