Русе не е туристическа дестинация, никога не е бил и няма да бъде. Не казвам да не развиваме туризма, но той не може да бъде приоритет. Ако искаме просперитет за града, трябва да сменим посоката, заяви вчера собственикът на сервиз „МАН“ Валентин Петров по време на общественото обсъждане на проекта „Община Русе - инвестиционно привлекателна и енергийно независима“, който се реализира по ОП „Административен капацитет“. Според него индустрията е тази, която ще възроди града. Бизнесменът напомни, че неслучайно именно тук е построена първата жп линия в България. Тя заедно с река Дунав е дала тласък на различни производства.
Валентин Петров коментира още, че моловете и хипермаркетите също не допринасят за преодоляване на кризата. Те вадят парите от единия джоб и ги вкарват в другия, заблуда е, че отварят нови работни места, защото те затварят други, обясни той схемата. Истинските работни места са в промишлеността, имаме Индустриален парк, но той не се развива, подчерта Петров. Бизнесменът посочи и друг голям недостатък - липсата на магистрали от Русе на юг и трагичното състояние на съществуващите транспортни артерии. Затова регионът остава изолиран и инвеститорите няма да дойдат, заключи той.
Останалите представители на бизнеса се съгласиха с него, но добавиха и други слаби страни. За да има индустрия, имаме нужда от грамотни инженери, а Русенският университет се фокусира в управленски специалности, подчерта Младен Ганчев, шеф на „Холеман-България“. Транспортни кадри също липсвали, фирмите трябвало сами да създават специалисти. И въпреки че сме център на транспортни технологии, в града липсвал дори един качествен логистичен център. Ганчев коментира, че докато в Румъния всички документи за една инвестиция отнемат най-много 3 месеца, тук са нужни години, докато се започне строителство. 
Шефът на „Холеман“ посъветва Общината да подкрепи високите технологии и да инвестира в хората. Сподели, че група студенти, които се занимават с компютърни дейности, имат нужда от 100 квадрата помещение, за да работят и носят приходи.
Изп. директор на Свободна зона Димитър Недялков пък призова за сихрон между бизнеса, местната и централната власт. Той препоръча браншовите организации да оказват помощ на фирмите, за да усвояват европейските средства.
В същата посока като бизнеса се оказа, че мисли и арх. Мария Костадинова. Според нея голямата слабост на Русе е, че той не се развива като комплексен транспортен център. Без икономическа база няма да вървим напред и да задържим младите хора, каза тя и запозна присъстващите с една красноречива статистика. По доходи нашият Северен централен планов район е предпоследен след Северозападния, а в същото време имаме най-образованото население /хора със средно специално и висше образование/. За преодоляването на този дисбаланс трябва да се погрижим и един от начините е да имаме развити финансови институции и високотехнологични производства, каза в заключение арх. Костадинова.
Извън този контекст говори шефът на Регионалния исторически музей Николай Ненов. Териториалният маркетинг по отношение на туризма означава Русе да обвърже своите забележителности със съседните региони, с Дунава и дунавските страни. Според него по време на подготовката ни в надпреварата за Културна столица на Европа силните страни на града са били добре идентифицирани.
Впрочем всички тези коментари са много верни, но всъщност само откриват топлата вода, защото не се казват за първи път. Жалкото е обаче, че повече се говори, а по-малко се прави. Само един азбучен пример - за високоскоростен път и магистрала, за интермодален терминал се говори вече двадесетина години, но черно на бяло няма нищо. С подобна давност са и редица други проекти, които биха дръпнали Русе напред.
Конкретният проект на Община Русе по ОП „Административен капацитет“ си поставя за цел да направи качествено планиране на секторните политики през новия програмен период, да насърчи инвестиционния градски маркетинг, да разработи правила за мониторинг и контрол и стратегия за устойчиво енергийно развитие. За тази цел ще бъдат усвоени 74 231 лева. Проектът е за 9 месеца, започнал е през ноември миналата година.
Конкретните резултати от плановете и стратегиите обаче зависят от следващите стъпки. Освен това едва ли само европейските програми и средства ще бъдат достатъчни да задвижат икономиката на Русе.