Насаждения с пауловния никнат из региона, превръщайки се в поредната бизнес ниша, към която се насочват проектите за създаване на трайни насаждения. Дървесината на пауловнията е една от най-котираните на световния пазар към момента, което обеща бърза и лесна реализация. Използва се в много широк диапазон - както за играчки, музикални инструменти и мебели, така и в самолетостроенето, корабостроенето и изграждането на къщи. Дървесината на т.нар. Дърво чудо се характеризира със своята лекота и здравина.
Агроексперти обясняват внезапния интерес към тази култура с възможността създаването на дървесните насаждения да се субсидира по някои от мерките за модернизация на селските стопанства, където съфинансирането може да надхвърли 40%. За млади фермери до 40 г. то може да се увеличи с още 10%. Приемът по тази мярка приключи на 5 юли и един от новите хитове бе именно пауловнията. Създадени са няколко насаждения в региона, като едно от тях русенци могат да видят зад „Джъмбо“. Все още обаче никой от новите масиви не е достигнал експлоатационна възраст, за да се види на практика дали са реалистични бизнес разчетите, обещаващи прилични печалби.
На теория инвестиционният план изглежда страхотно, но изисква значителен начален капитал. За закупуване на 100 декара земеделска земя и ограждането й са необходими около 100 000 лева. За първоначалното изграждане на плантацията, където ще се засажда Дървото на бъдещето, каквото е другото прозвище на пауловнията, трябват още около 100 000 лева.
Разходите, свързани с грижите за горичката са около 300 лв. за един декар, а ако отглеждате 100 декара за 8 години - общо 240 000 лева. Разходите за труд и охрана за 8 години възлизат на около 150 000 лева.
В най-лошия случай, от 1 декар се получават 50 кубика дървесина, чиято цена е 300 лева на кубик. 50 кубика по 100 декара по 300 лева на кубик дават около 1,5 млн. лева. Така печалбата за 8 години трябва да бъде 950 000 лева /1 500 000 лева минус 550 000 лева разходи/.
Пауловнията превъзхожда следните други дървета със своята дървесина. Материалът е близо 4 пъти по-лек от този на дъба, дървесината на бора е 2 пъти по-тежка. Дървесината на пауловния е лесна за боядисване, заради светлия си цвят. Задържането на влага е в ниски граници, около 11%.
Тя има много здрава и стабилна дървесина, въпреки лекотата си. Също така съхне бързо и е гладка, без наличие на дефекти. Дървесината има калоричност от порядъка на 17,95 MJ/kg. Все по-често може да се види в градинки и паркове, тъй като притежава естествена красота. В последните няколко години се използва и в сферата на фармацевтиката. В някои краища на България вече се създадоха цехове за преработка на суровината в биоетанол, брикети, пелети и дървесен чипс.