След като през май приходите от нощувки в хотели, мотели и къщи за гости в Русе и областта регистрираха първото си намаление от началото на годината, през юни те отново растат, показват данните на статистиката. Увеличава се и броят на отседналите в региона туристи.
За първия летен месец приходите от нощувки за русенските места за настаняване възлизат на 602 хиляди лева. 231 хиляди лева са платени от чужденци.
Пренощувалите в областта през юни са 8913 - с 1200 повече отколкото предходния месец. Реализираните нощувки са 15 232, което е с близо 3000 повече отколкото през май.
През юни в областта гости са посрещали 44 средства за подслон с общо 1708 легла. Натовареността им е 29,7 на сто, което е доста под средния национален показател от 46,9%. Увеличението му е значително заради стартиралия сезон по Черноморието.
Общият брой на нощувките във всички средства за подслон и места за настаняване в страната възлиза на 3.466 млн. или с 11% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките в местата с 1, 2 и 3 звезди, както и в хотелите с 4 и 5 звезди се увеличават съответно с 11.4% и 10.6%.
През юни 2013 г. в хотели с 4 и 5 звезди са реализирани 55.9% от общия брой нощувки на чужди граждани и 27% от българи. В тези с 3 звезди са осъществени 30.7% от нощувките на български граждани и 33.9% - от чужденци, докато в останалите места за настаняване с 1 и 2 звезди тези дялове са съответно 42.3% и 10.2%.
Приходите от нощувки през юни 2013 г. достигат 129.7 млн. лв. или са с 12.2% повече в сравнение с юни 2012 г. Регистрирано е увеличение както в приходите от чужди граждани - с 14.6%, така и от български граждани - с 2.7%.