Общинският хлебозавод окончателно хлопва кепенците до 21 декември 2012 година. По стечение на обстоятелствата неговото затваряне съвпада с края на света според календара на маите. Апокалипсисът със сигурност ще се отложи за пореден път, но за общинската фирма е сигурно, че реанимация няма да има.
До 20-21 декември ще бъдат освободени поетапно и последните работници, те имат едномесечни предизвестия и когато изтекат, ще отидат на борсата, съобщи ликвидаторката на завода и доскорошна негова управителка Росица Цанева. В момента общият брой на персонала е 25 души. При предното съкращениe през юни са освободени 14 работници, други пък са се пенсионирали или доброволно са напуснали по-рано.
Свиването на състава на общинския хлебозавод всъщност върви отдавна. През миналата година той отчете загуба от 286 000 лева и само 2% пазарен дял. Опитите на Общината да го приватизира се провалиха. За завода не се намериха купувачи на 10 милиона лева, дори и след намалението до 4 милиона лева пак не се появи кандидат да го купи. Така през октомври беше решено да се върви към ликвидация. Предприятие, което е влязло в такава процедура, няма как да развива производство и затова заедно с ликвидацията започна и освобождаване на хората.
В момента продаваме машини на търг и покриваме задължения, каза за „Утро“ Цанева. 
Балансът на дружеството към края на октомври влиза за одобрение на тази сесия. Според него дълготрайните му активи са 1 095 000 лева, краткотрайните - 61 хил. лева. Заводът има вземания за 25 хил. лева, а общите му задължения са 263 хил. лева, от които 30 хил. лева задължения към персонал, 27 хил. лева към НАП и 47 хил. лева към „Местни данъци и такси“, а към доставчици - 157 хил. лева.