За спортни обекти като тенис кортове, басейни, гребни бази и други, които не се ползват целогодишно, от 1 октомври до 30 април ще се плащат само 20% от договорения наем. Търговските обекти в тях ще ползват същата преференция. Това решиха на априлската сесия общинските съветници.
В случай, че времето е хубаво и сезонът може да се удължи или да започне по-рано, наемателите ще подават заявление в Общината и ще могат да работят, като наемът за този период ще е нормално договореният.