Криминалисти от Велико Търново издирват извършител на тежко престъпление против личността.Полицейските служители молят гражданите, които имат информация за самоличността и местонахождението на лицето от портрета да сигнализират на тел. 112, 062/ 62 01 51 или в най-близкото управление на МВР. Анонимността е гарантирана.