Изграждането на втори мост над река Дунав при Русе е желателно и за България, и за Румъния. За целта обаче ще са необходими средства не само от двете държави, но и от Европейския съюз. Това е позицията на зам.областния управител Милена Хинкова, изказана пред румънски журналисти от националната телевизия DIGI 24. Срещата е провокирана от разгласената в Румъния информация, че Дунав мост може да бъде затворен от българска страна. В разговора с журналистите е участвала и зам.областната Айлян Карамехмедова, която категорично заявила, че такова нещо не е обсъждано и че мостът при Русе е от голямо значение за развитието на двете страни. Срещата бе проведена със съдействието на изпълнителния директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева.