В България държавата не осигурява нито рехабилитация, нито спорт, нито социална подкрепа на малките хора - това разбраха германските им приятели по време на посещението на група от българската организация в Бремен. Начело на 12-членния състав бе президентът на „Малки български хора“ инж.Светослав Чернев, а обмяната на опит между двете организации се осъществи по европейски проект за сътрудничество между сходни общества.
В Бремен гостувахме на Центъра по проблемите на малките хора и като че ли бяхме на друга планета - всичко в центъра бе адаптирано според нуждите и ръста на малките хора, допълни инж.Чернев. Той изрази надеждата си, че следващата година, когато отново ще бъде в Бремен, ще може да се похвали с напредък в социалната сфера на държавната политика на България.