Групата за автентичен фолклор „Самакитка“ при читалище „Напредък“ в Долно Абланово е номинацията от област Русе, която ще търси място в националната система „Живи човешки съкровища“. На 22 май 2014 г. експертна комисия от Института за етнология и фолклористика и Етнографския музей при Българска академия на науките ще определи дали кандидатурата  отговаря на всички критерии, за да премине от регионалния в националния кръг. В комисията ще има и представители на Историческия музей, Русенския университет и Регионалния експертно-консултантски информационен център „Читалища“. Церемонията по обявяването и награждаването на новите „Живи човешки съкровища“ ще бъде на 24 юни в Министерството на културата.