Общината вече е собственик на подземните гаражи към Спортната зала. Вчера изп.директор на „Проект Русе“ Георги Пейчев и кметът Пламен Стоилов подписаха договора за покупко-продажба, а малко след това той беше регистриран в Агенцията по вписванията.
На 30 декември миналата година срещу отпуснатите от държавата 2 млн. лева Общината придоби малко над 22% идеални части от гаражите. През 2014-а от Фонда за растеж правителството отпусна още 7 млн. лева, което позволи окончателното финализиране на сделката. На „Проект Русе“ сега ще бъде преведена 30% от сумата, а по-късно след представяне на съответните документи и остатъкът. Както е известно, парите за гаражите могат да се ползват от инвеститора само за довършване на залата.
Тъй като подземните гаражи не са довършени, сега грижата на Общината е да намери необходимите средства, за да могат да се използват. Още повече че Русе има претенцията да бъде домакин на европейското първенство по волейбол през 2015-а година.