Русенският районен съд прогласи за нищожна клауза от договор за кредит, с която банката си е запазила правото да промени едностранно лихвения процент по отпуснат заем, при това със задължителна сила за клиента. Клаузата е изцяло неравноправна, тъй като води до значително неравновесие между правата и задълженията на двете страни, категоричен е съдия Ивайло Иванов.
Това е първият случай, в който съдът директно праща в коша такава клауза в договор за кредит, въпреки че в мотивите си и друг път съдиите са изказвали мнение, че тя е неравноправна. Но последиците от това решение са вече много по-различни: нищожността означава, че такава клауза все е едно никога не е имало. А всички пари, взети над уговорените в писмения договор с клиента, трябва да се върнат като недължимо платени. Затова и развоят на делото пред горните инстанции ще се следи с огромен интерес не само от клиентите, а и от банките. Защото ако тази съдебна практика се възприеме от всички съдилища, ситуацията става сериозна.
Момчил Б. и съпругата му са икономисти, младо семейство, което е теглило ипотечен кредит от 35 000 евро от Юробанк, за да си купи жилище. Момчил е съвсем изряден платец - и двамата работят, имат добри доходи, не се оплакват от живота си. Но когато лихвата им започнала да скача главоломно и от 248 евро месечно вноската им стигнала до 270, двамата икономисти отишли при адвокат и завели дело.
Всъщност произнасянето за нищожността на клаузата в договора на Момчил Б. е само допълнение към решението по делото, което той е завел. И което поне на първа инстанция е спечелил. За нищожни са обявени и 3 други клаузи в договора му за кредит: че банката може да променя размера на погасителните вноски, ако си промени лихвения процент; че може да си променя тарифите за таксите и комисионите по време на договора; че може да намалява стойността на обезпечението по кредита, ако поради промяна на икономическите условия то стане недостатъчно, като с това задължи кредитополучателя да предостави друго обезпечение или да плати предсрочно частта от кредита, която не се покрива с новата оценка на ипотекирания имот. Всички тези опции за банката съдът е обявил за нищожни. И е постановил на Момчил да бъдат върнати 966 евро надвзета чрез тези клаузи сума за периода от 2012 година насам.
Тепърва обаче решението трябва да мине и през Окръжен съд - дали тричленният състав от магистрати там ще е на същото мнение, ще чакат да разберат не само Момчил и съпругата му, но и всички останали банкови клиенти.