Предстоящите избори за Европейския парламент ще се състоят от 22 до 25 май 2014 г. съгласно решение на Съвета на ЕС, прието на 14 юни 2013 г. след консултация с Парламента. В България изборите ще се проведат на 25 май.

За първи път в изборите за ЕП през 2014 г. европейските политически партии ще се конкурират още по-силно една с друга, като всяка от тях трябва да издигне своя кандидат за председател на Европейската комисия. Партиите ще предложат и политическите си програми за следващия програмен период. Това реши ЕП на 4 юли 2013 г. с Резолюция за подобряване на практическите условия за провеждане на изборите за Европейски парламент през 2014 г. Според Парламента новият подход ще допринесе за по-добрата информираност на хората и по-високата избирателна активност, а политическите партии ще приемат демократични и прозрачни процедури за подбор на своите кандидати за ЕП и за председател на ЕК.

За първи път кандидатите за председател на Европейската комисия ще могат да участват в публични дебати в рамките на предизборната кампания за Европейски парламент, организирани от европейските политически партии.

За първи път на бюлетините за избор на депутати в Европейския парламент трябва да бъдат изписани имената на европейските политически партии, по възможност – и техните лога. ЕП призовава държавите-членки да гарантират тази възможност.

Новоизбраният Европейски парламент ще се събере на учредителна сесия на 1 юли 2014 г.