Директорът на РИОСВ-Русе Лилия Атанасова е първият уволнен от новото правителство шеф на държавна институция в Русе. Вчера Атанасова бе освободена в пакет заедно с всички директори на териториални поделения на Министерството на околната среда и водите.
Вероятно още в близките дни ще бъде обявен конкурс и ще се назначат хора на всички овакантени длъжности, коментира инж.Атанасова, която бе назначена на поста на 7 януари 2010 г. Нейните функции временно ще изпълнява Снежана Георгиева, която е директор на дирекция „Контрол на околната среда“.