Подкрепете ни и ни помогнете да спечелим конкурса за нов сайт на библиотеката чрез гласуване на адрес j.mp/libruse, призовават активните си читатели от Регионална библиотека „Любен Каравелов“. Книгохранилницата е единствената русенска институция, допусната до участие в конкурса „Културата онлайн“ за изграждане на иновативен сайт. Чрез този културен портал ще бъде предоставена възможност творци и артисти да информират и да представят своята дейност пред максимално широка публика. В сайта се предвижда да се включат различни електронни услуги, достъп до галериите на конкурса „Exlibris“ и до информация за местната история.