Фирми от туристическия бранш от България, Румъния и Молдова си дават отново среща в Русе в рамките на брокерското събитие CrossTour 2014. Форумът се организира за четвърти път от европейската мрежа Enterprise Europe Network към Бизнес Центъра за подпомагане на малки и средни предприятия - Русе. Той ще се проведе днес от 9.30 до 17.30ч в хотел Рига.
Брокерското събитие ще предостави отново възможност на професионалисти от туристическата и креативната индустрия да се срещнат лице в лице с потенциални партньори, да създадат нови бизнес контакти в сферата на туризма, да усъвършенстват маркетинга на нови продукти и да разработят съвместни с цел подобряване на конкурентоспособността и иновациите в сферата на туризма. Въпреки че CrossTour 2014 отново поставя акцент върху промотирането на Дунавския регион и разработването на съвместни туристически продукти за тази не толкова известна дестинация, събитието е отворено за всички заинтересовани страни от туристическата и креативната индустрия.
Утвърденото вече ежегодно събитие е отлична платформа за създаване на бизнес партньорства между хотели, къщи за гости, туристически информационни центрове, туроператори, туристически агенции, и мн. други. Тази година участие ще вземат 47 фирми от България, Румъния и Молдова - хотели, къщи за гости, общини, туристически информационни центрове, тур оператори, туристически агенции, ресторанти, НПО, представители на креативния сектор и др. За чуждите туроператори е организиран и специален инфотур за представяне на Русе и региона.