В навечерието на Международния ден на Земята - 22 април, специалисти на „Енерго-Про“ започнаха акция за поставяне на предпазни изолации върху електрически стълбове, за да защитят обитаващи или мигриращи птици в Природен парк „Русенски Лом“. Проектът се осъществява по инициатива на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).
Екипи на компанията монтират протектори върху близо 100 електрически стълба по въздушни електропроводи 20 kV в района на селата Нисово и Кошов. Изолацията е устойчива на ултравиолетови лъчи и предпазва птиците от попадане под напрежение при честото им кацане по стълбовете.
Изборът на този район съвсем не е случаен. Именно тук са изградени площадки за захранване на хищните птици и според експертите по биоразнообразие в природния парк на тези места се очаква да има голяма концентрация на птици, сред които и египетски лешояд, включен в списъка на световно защитените видове. Обезопасяването на стълбове във възможно най-голям периметър около площадките е от изключително значение за оцеляването на тези птици. Много често, след като се нахранят, те използват именно стълбовете, за да си починат и има риск от попадане под напрежение, обясняват от енергийното дружество.
„За съжаление имаме случаи на загинали египетски лешояди вследствие на кацане по електропроводите. Не е малък и броят на младите бели и черни щъркели, които поради своята неопитност и липса на изграден инстинкт, особено по време на миграцията, също загиват. Пластмасовите изолатори, монтирани върху електрическите стълбове, са един от успешните начини да се защитят застрашените видове, както и да се запази тяхната популация“, сподели Стоян Николов, експерт в Природен парк „Русенски Лом“.
Съвместната акция по обезопасяване на електрическите стълбове се осъществява по международен проект „Помощ за египетския лешояд“, съфинансиран по програма LIFE+ на Европейската комисия с участието на орнитолози от БДЗП, Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Русе в сътрудничество с електроразпределителната компания. Проектът обхваща 27 целеви зони в обхвата на Натура 2000 и обединява усилията на 4 партньора от 3 страни за спасяването на последните египетски лешояди на Балканския полуостров.
В момента в природния парк има 192 вида птици, 124 от които са защитени видове. Сред тях най-ценните са египетският лешояд, който е на изчезване, и черният щъркел. 
За поредна година „Енерго-Про“ участва активно в инициативи за опазване на редките видове птици в партньорство с БДЗП. Именно в района на Североизточна България, където е един от главните маршрути на миграция на птиците от Европа към Африка - Виа Понтика, са монтирани най-много изолации и платформи за щъркелови гнезда. Основната цел е запазване живота на белия щъркел, който гнезди в този район. Този маршрут следват много видове грабливи, водолюбиви и пойни птици, измежду които 78% от всички щъркели, цялата популация на розов пеликан в Европа, както и изключително редките видове царски орел, египетски и белоглав лешояд.
Изменението на ландшафта в Североизточна България и поставянето на ветрогенератори през последните години променят местата на миграция на птиците. Те се насочват от техните обичайни места към по-непознати, вследствие на което зачестиха случаите на загинали щъркели, ловен сокол и др. „Енерго-Про“ съвместно с БДЗП и РИОСВ прави всичко възможно за запазване на застрашените видове птици от изчезване, заявиха от компанията.