Далаверата на куфарен търговец от Румъния не успя да мине и той бе наказан за лесната си печалба от нелегалното търгуване на маркови спортни стоки. Йонут М. от Гюргево бил хванат в края на май 2009 година да продава 140 тениски „Пума“ на обща стойност 3080 лева, без обаче изобщо да има правото да ги предлага. Румънецът нямал и изричното съгласие на софийската фирма, която е притежател на изключителното право да търгува със стоките на известната спортна марка. За извършеното престъпление Йонут се споразумя с прокуратурата на половин година условно наказание с три години изпитателен срок. Освен това той ще трябва да плати и 500 лева глоба. 140-те памучни тениски с къс ръкав бяха отнети в полза на държавата.