След „Паркстрой“ общинската фирма „Обреден дом“ се готви да стане поредното общинско предприятие. Това стана ясно вчера по време на балансовата комисия, където общинските дружества представиха отчетите си за миналата година. 
Дружеството, което се занимава със сватби и погребения, не е конкурентно на частните агенции. Освен това има писмо от прокуратурата, според което по закон основната му дейност - управлението на гробищните паркове, няма как да се извършва от търговска фирма. Както е известно, гробищата са публична общинска собственост и за тяхното ползване „Обреден дом“ плаща  наем на Общината. Затова от известно време работна група начело с директора по общинската собственост Нели Миткова подготвя преобразуването на дружеството. На сесия на Общинския съвет през юни или юли предложението ще влезе за гласуване.
В момента обмисляме промени в Наредба 13 за дейността и услугите на „Обреден дом“ във връзка с промяната, обясни Миткова. По думите й преобразуването ще улесни облагородяването на гробищата и ще позволи да се развият някои услуги като например поддръжката на гробовете и ремонта на сватбената зала. Персоналът от 45 души на търговското дружество ще бъде запазен.
Управителят на „Обреден дом“ Михаил Павлов вчера огласи пред балансовата комисия, че през 2013-а фирмата има счетоводна печалба 50 хил. лева, с 11% повече отколкото през 2012-а. Той отбеляза, че тенденцията е намаляване на радостните ритуали. Павлов обясни, че не е изпълнил една част от инвестиционната си програма заради очакваното преобразуване. За сметка на това обаче подменял техниката си. През май ще се иска одобрението на съветниците за закупуване на нов трактор  и катафалка. Както се разбра, те ще бъдат нужни и за бъдещата му дейност. Управителят отчете, че е постигнал ръст на събираемостта на гробните такси от 12 на 18%.
За „Паркстрой“ върви подготовка за преобразуване в общинско предприятие. На майската сесия конкретното предложение ще влезе за одобрение. Зам.-кметът Свилен Иванов уточни, че намеренията са новото общинско предприятие да заработи от 1 юни. Като структура на общината то ще се занимава с почистване на сервитутите на общинските пътища, на деретата и нерегламентираните сметища. Освен това ще отглежда цветя в разсадника.
За разлика от предишни години, когато „Паркстрой“ отчиташе малка счетоводна печалба, сега тя е рекордна - 183 хил. лева. Това е така, защото Общината покри неразплатени дейности от предишни години. Фирмата няма задължения освен текущи. Управителят Камен Каменаров поиска дружеството да не плаща дивидент на Общината, за да може с тези пари да приключи ликвидацията си.
„Хляб и хлебни изделия“, както е известно, е в ликвидация. 139 хил. лева са дълговете му. Очаква се обаче процедурата да приключи до октомври, и то без разпродажба на терени и сгради.
„Изкуство“ е в процедура по несъстоятелност, неговата загуба възлиза на 839 хил. лева.
През тази година „Общински пазари“ отново е отличник. Излиза от 2013-а с печалба 244 хил. лева, с 6,55% по-висока от тази през предходната година. Управителят Кунчо Кунчев отчете, че е постигнал намаление на всички разходи с изключение на амортизационните. Срещу 90 хил. лева е придобил нови дълготрайни активи, вложил 264 хил. лева в подобряване облика на пазарите. „Общински пазари“ очаква намаляване и на разходите за ток с около 30-35 хил. лева, защото от ноември миналата година го купува по-евтино на свободния пазар. На всеки 100 лева инвестиции имаме печалба 21,25 лева, персоналът ни е 15 души, отбеляза още Кунчев. И подчерта, че започва реконструкцията на пазара в „Чародейка“.