Община Русе обяви публична покана за обследване на енергийната ефективност на Средношколското общежитие и на Общински детски център за култура и изкуство. Освен това заданието включва оценка на енергийните спестявания и сертифициране на 7-те русенски училища, които бяха санирани с европейски средства.
3 101 722 лева бяха вложени по проекта в енергийното обновяване на основните училища „Никола Обретенов“, „Любен Каравелов“, „Тома Кърджиев“, „Братя Миладинови“ и „Олимпи Панов“, Дойче шуле и Училището за европейски езици. Санирането приключи в края на 2012-а. Идеята е сега да се установи как реализираните мерки са повлияли на енергийни разходи, като се направи съпоставка с харчовете преди ремонта. Всяка училищна сграда трябва да бъде сертифицирана.
Енергийното обследване на Средношколското общежитие и Общински детски център за култура и изкуство е поръчано, защото предстои разработване на инвестиционни проекти за въвеждане на мерки за енергийна ефективност. За ремонт на обитаемата част на Средношколското общежитие Общината кандидатства за финансиране по програма „Красива България“, но получи отказ.
Прогнозната сума за изпълнение на поръчката за енергийно обследване е 43 600 лева без ДДС. Оферти ще се приемат до 23 април. Срокът на изпълнение е 45 дни след подписване на договора с избрания изпълнител. При оценката на кандидатите цената ще им носи 30 точки, а методологията и организацията на изпълнение на заданието - 70 точки.