От днес до 25 април (петък) „Топлофикация Русе“ ще спре отоплението на битовите и стопанските клиенти, съобщиха от дружеството. Със затоплянето от последните дни вече са изпълнени двете необходими условия за прекратяване на топлоподаването към радиаторите - средноденонощна температура над 12 градуса и прогноза за дългосрочно затопляне. При последното застудяване миналата седмица от Топлофикация са отчели отвъртане на терморегулаторните кранове и ползване на услугата с 50 на сто повече от предните по-топли дни.
По традиция първоначално ще започне изключването на парното за битовите абонати, след което ще се премине към социални и здравни институции - детски градини, поликлиники и болници, старчески домове.
Всички клиенти, които желаят да се възползват от отопление след този период, трябва да заявят своето желание с решение на общото събрание на сградата, припомнят от „Топлофикация“.
С цел изготвяне на коректни изравнителни сметки дружеството призова клиентите си да осигурят достъп за отчет на уредите си за дялово разпределение на фирмите за дялово разпределение.
За месец април 2014 година клиентите на дружеството ни няма да имат възможност да подават данни за отчет на собствените си уреди за дялово разпределение чрез сайта на „Топлофикация Русе“ поради задължителното изискване на нормативната уредба за визуален отчет.