Само за една година има 170 000 проблемни развода с интернационален характер на територията на ЕС и над 1000 отвличания на деца от бивши партньори. Изпадналите в тези ситуации семейства и деца в най-голяма степен се нуждаят от помощ. Нашата организация работи с тях на 30 езика, като винаги в екипите има юрист, психолог, социален работник и медиатор. Целта ни е чрез медиацията да постигнем споразумение между родителите, в името на детето, обясни Анке Льобел - представителка на немската неправителствена организация MiKK, която над 10 години работи в тази област.
Немците са партньори на русенското сдружение „Център Динамика“ в европейски проект на стойност 220 132 лева. Неговата цел е да се тушира напрежението между родителите навреме, за да не се стига до отвличане на деца или до използването им като пощенска кутия или някакво оръжие в битката с „бившите“.
Над 20 разпаднали се русенски семейства с деца със спорове за родителските права ще могат да получат безплатна помощ, за да уредят отношенията си така, както е най-добре за децата. Това ще става в специализиран център, който ще заработи в края на годината. Семействата ще бъдат насочвани към него от Агенцията за социално подпомагане или съда.
Няма друг проект извън София, който да се финансира по схемата „Без граници“ и сме щастливи, че ни поканиха за партньор, каза зам.-шефката на АСП Янита Манолова. След като приключи проектът, на практика социалните ще имат един работещ модел, при това тестван в практиката, който би могъл да залегне в държавните политики за подпомагане на семействата в риск.