До 4 май включително избирателите с трайни увреждания, които не могат да упражнят правото си на глас в избирателната секция, могат да заявят желание да гласуват с подвижна избирателна урна. За целта е необходимо да попълнят заявление по образец, подписано саморъчно, и да го подадат до кмета на общината, където е постоянният им адрес. Документът може да бъде изтеглен от сайта на ЦИК /www.cik.bg/euro_2014/Prilojenie_19.doc/ и изпратен чрез писмо, по факс или по имейл. Хората с постоянен адрес в община Русе могат да го пуснат на електронен адрес [email protected] или на факс 082 83 44 13. Към заявлението задължително се прилага копие от документ на ТЕЛК или НЕЛК. В заявлението за гласуване с подвижна урна се посочват имената, ЕГН, постоянен или настоящ адрес на лицето, когато има искане за гласуване по настоящ адрес.
По закон, за да има подвижна избирателна урна, е необходимо желаещите да гласуват от дома си да са минимум 10 души. Досега в Русе това не се е случвало.
Заявление за вписване на избирател в списъците по настоящ адрес, когато постоянният и настоящият адрес са в различни населени места, се подава писмено там, където е настоящият адрес. Срокът е до 10 май вкл.
За отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци се подава заявление по образец до 17 май вкл.
Всички изброени документи русенци могат да подават в зала 1 на Община Русе всеки работен ден от 9 до 12 часа и от 13 до 17 часа. Там могат да се правят справки и да се иска информация, също и на телефони: 082/506-671, 506-612, 826-110.