33 специални места за безплатни съобщения за културни, спортни, хуманитарни, политически и други събития има вече поставени в Русе. Със заповед на кмета Пламен Стоилов те са описани конкретно с адресите им. Те са два вида - метални табла и колони. Колоните са две, едната се намира на кръстовището на „Александровска“ и „Мостова“, а другата - на кръстовището на бул. „Цар Освободител“ и „Петко Д. Петков“.
Според регламента на Наредба 7 върху информационните табели и афишните колони могат да се лепят съобщения за едно мероприятие или от един субект само до 1/4 от общата площ. Изрично е забранено съобщение или плакат да закриват други, ако събитието не е приключило. Само че как точно това ще се контролира, не е много ясно. В наредбата са предвидени санкции от 100 до 500 лева за физически лица и от 200 до 1000 лева за юридически лица, но те са за увреждане на таблата и колоните.
Тъй като предстоят избори за Европейски парламент, ясно е, че скоро актуалните материали върху  информационните елементи ще са политическите плакати. Като познаваме българската политическа култура и обичайната практика по избори, не е трудно да се предвиди, че отново ще сме свидетели на дебнене и надлепване между политическите сили. Независимо че специално за предизборната кампания Общината ще постави допълнителни подвижни табла на определени стратегически места.
Редът, по който участниците в изборите ще лепят плакати и после ще ги чистят, предстои да бъде уточнен в друга кметска заповед, която се очаква да излезе след великденските празници. Едва ли обаче лошите практики от миналото ще останат в историята.