32 заявления на кандидати за приемни родители са постъпили в Община Русе по проекта „И аз имам семейство“ от средата на 2012 до края на 2014 г. Извършено е проучване, обучение и оценка на 20 професионални приемни семейства, съобщават от общинската управа. За този период 33 деца са ползвали услугата по проекта, като 8 от тях вече са осиновени и 4 са върнати в биологичните им семейства.
От началото на април приемът на нови заявления по този проект е преустановен, тъй като е достигнат лимит на оценените приемни семейства на национално ниво.