135 години от създаването на Търновската конституция и професионалния си празник отбелязаха днес русенските юристи. В чест на годишнината във фоайето на Съдебната палата бе открита тематична изложба „135 години Търновска конституция“, подредена със съдействието на Централния държавен архив и историка Иво Жейнов. В нея са показани снимки на първите законотворци, документи и оригинали на конституциите на България - от Търновската до сега действащата.
За първи път от 25 години насам се провежда подобно общо честване на празника, подчерта окръжният прокурор Огнян Басарболиев. Кратко слово и поздравления към юридическата общност произнесе председателят на Окръжния съд Даринка Алексиева. От името на студентите по право в Русенски университет второкурсничката Биляна Кирова поздрави юристите и им благодари за примера, който дават на младите.
Специални гости на празника бяха две 84-годишни дами, които са потомки на видни юридически родове. Павлина Липованска е правнучка на депутата Костаки Маринович, който е участвал в Учредителното събрание, приело Търновската конституция. Людмила Иринова пък е потомка на последния държавен адвокат преди 9 септември 1944 година Георги Теодосиев. На двете дами, чиито съдби са се преплели още на ученическите скамейки, бяха връчени паметни плакети от председателя на адвокатската колегия Николинка Мянкова.
По случай празника днес Административният съд отвори врати за втора поредна година за ученици, студенти и граждани. Те имаха възможност да се запознаят с целия процес на административното правораздаване - от постъпването на делата до поведението на страните в съдебната зала. Второкурсници от специалност „Право“ влязоха в ролята на вече практикуващи юристи по време на симулативно съдебно заседание.