Европейският проект „Помощ в дома“, който осигурява грижа за 101 русенци с над 65% намалена работоспособност или самотно живеещи възрастни хора приключва в края на месеца. След тази дата Община Русе ще продължи да се грижи за нуждаещите се, но с двойно намалени параметри. Поради липсата на достатъчно средства броят на обгрижваните хора вече ще е 50, а назначените за домашни помощници и социални асистенти ще са само 20, вместо досегашните 40. Това стана ясно вчера, когато от общинската администрация отчетоха добрата работа по проекта, финансиран по програма „Развитие на човешките ресурси“. По време на заключителната среща бе показан и видеоматериал, който дава примери за спецификата на работа и отношенията между помощник и клиент. Най-голямата тревога, изразена в интервютата, бе, че с приключването на проекта ще бъде прекратена и помощта, която тези възрастни самотни хора получават.
В Общинския съвет е внесено предложение за отпускането на 92 334 лева от общинския бюджет за финансиране на звеното за услуги в домашна среда, което ще функционира вече към домашния социален патронаж. Ако тази сума бъде одобрена, ще се опитаме да продължим доколкото можем, обясни ръководителят на проекта Ирена Петрова.