„Пацони“ ще обжалва във Върховния административен съд решението на русенските магистрати, които отхвърлиха жалбата на русенската верига срещу конкурсните условия за отдаване под наем на Халите. Така Общината ще трябва да изчака и постановлението на върховните съдии, за да стартира процедурата. Както е известно, освен „Пацони“ оферти за атрактивния търговски обект подадоха още ЦБА и „Била“.
Собственикът на търговската верига Пламен Здравков обжалва конкурсната документация, в която бе посочено изискване за минимален годишен оборот 1,5 млн. лева и печалба поне 800 000 лева. Според него вкараните без решение на Общинския съвет допълнителни условия са дискриминационни. Според русенските магистрати обаче методът за изчисляване на резултатите от конкурса изключват субективизъм и дискриминационен елемент.