Всички строителни фирми и граждани вече могат да предават строителните си отпадъци за преработка, вместо да ги хвърлят на сметището. Това ще им струва 3 пъти по-евтино, тъй като депонирането е 24 лева за тон, а цената на рециклирането е 8 лева на тон.
900 хил. лева е инвестицията в площадката за рециклиране на строителни отпадъци. Вчера тя беше официално открита от кмета Пламен Стоилов, заместника му Свилен Иванов и собственици на инвеститора „Астон сервиз“ Георги Харачоров и Ивайло Раднев. В словото си кметът заяви, че се надява с новата придобивка незаконните сметища да останат в миналото, а бизнесът, гражданите и Общината да спестят пари. Това ще стане чрез по-ниската цена за преработка и чрез получаваната фракция, която има широко приложение при различни строителни дейности, особено за застилане на пътища във вилните зони и край гаражни клетки.
След официалното откриване беше показано как работи австрийската трошачка, която струва 220 хил. евро. Капацитетът й е от 80 до 120 тона строителни отпадъци на час. Ивайло Раднев обясни, че в нея може да се смилат бетон, тухли, карамични плочи и други строителни материали. Тъй като при смилането на материалите се отделя прах, машината е снабдена с инсталация за оросяване. Като начало на площадката за рециклиране ще работят 5 души.
Скоро ще бъде доставена и друга машина, която да калиброва фракцията. Ще се направят и клетки за различните видове фракции. Рециклираните материали ще се продават, а максималната им цена няма да надхвърля 12-15 лева на тон. Раднев обясни, че фракциите са подходящи за временни пътища, за настилане в частни имоти, за основа на пътища и за обратни насипи. Смлените тухли успешно можели да се използват за уплътняване при полагане на кабели под тротоари. Най-фините фракции ставали да се влагат в някои видове бетони.
Тъй като клетката за строителни отпадъци на регионалното депо е запълнена, съгласно договора, подписан с Общината, „Астон сервиз“ се задължава да започне преработката на събраните в нея материали, по 20 хил. тона годишно.