"Чрез въвеждането на електронизацията при изпитите, възможността за допускане на грешки при проверката е сведена до абсолютен минимум и всеки един изпитан може да провери точно каква грешка е допуснал".

Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов, предаде БГНЕС.

При представянето на електронния вариант, при който ще се изпитват желаещите да придобият правоспособност за водачи на МПС, Папазов подчерта, че работата по въвеждането на електронната система за изпит ще приключи до 1 юни 2014 г.

"Това е нещо, с което сме особено горди, тъй като продължаваме да въвеждаме електронизацията при всички изпити и ще се опитаме още през следващата година изпитите се провеждат на таблети", каза транспортният министър и обясни, че изпитите за компетентност на морските лица вече са напълно електронизирани и скоро това ще се случи и с останалите.

Изпълнителният директор на ИА "Автомобилна администрация" Димитър Ганев подчерта, че след нововъведенията, обученията ще започват след всеки четен понеделник. Чрез създадения електронен регистър, в учебните центрове няма да имат възможност да добавят нови обучаващи се в списъка след началото на курса, което ще намали корупционните практики.

Електронният график, на които ще се отбелязват датите за провеждане изпитите от своя страна, ще позволи запазването на изпитни дати през интернет. "Чрез въвеждането на електронния график, инструкторите ще си спестят ходенето до регионалните дирекции на ИА "Автомобилна администрация", а служителите във ведомствата ще спестят от времето за обработка на папки с протоколи и данни", разясни Ганев и добави, че заплащането на таксите, което сега става чрез посещаването на банков път, вече ще може да се извършва през интернет. Това ще спести средствата, които досега са се изразходвали за банкови такси.

"Вече работи и електронният жребий, чрез който компютърът разбърква данните на лицата, които провеждат изпитите. Така на случаен принцип се задава кой изпиващ в кой учебен център ще изпитва", каза още Ганев.

Сред нововъведенията са и камери със собствено захранване. Те ще бъдат поставени в колите и ще позволят целият изпит да бъде записан, а след това всеки един ще може да види какви грешки е допуснал по време на изпита.