„Дунарит“ ще реконструира съществуващото си галванично отделение в цех 410, като монтира седем нови линии за нанасяне на покрития върху метали. Инвестицията има за цел да оптимизира работата по нанасяне на галванични покрития като същевременно намали генерираните вредни вещества.
Съществуващите в момента пет вани ще бъдат премахнати, като на тяхно място се инсталират седем нови - за химическа подготовка и електрохимични покрития върху алуминиеви детайли, медни детайли, за нанасяне на фосфатни покрития върху стоманени детайли, за електрохимически покрития върху стоманени детайли, за химическа обработка на дребни стоманени детайли, за твърдо хромиране на стоманени детайли и комбинирана - за химическа оксидация и ремонт на покрития на стоманени детайли.
В цех 310 на завода работи и друго галванично отделение. При едновременната експлоатация на двете отделения общият работен обем на ваните ще достигне 23.770 куб.м. Към цех 310 е изградена пречиствателна станция за химически замърсени води, която към момента е натоварена на 35% от капацитета си, която ще поеме и отпадъчните води от новото отделение.
След приватизирането си през 2005 г., в резултат и на направени сериозни инвестиции, „Дунарит“ отчита стабилен ръст на приходите и годишна печалба от порядъка на 3-4 млн. лева, която не падна съществено надолу дори в периода на кризата. За миналата година продажбите на военния завод надхвърлиха 64 млн. лева при 31 млн. за предходната година като увеличението бе със 106,48%.
Продажбата на военни продукти носи около 60% от общите приходи на дружеството. Най-важна роля имат авиационните и артилерийските боеприпаси. Към момента в „Дунарит“ работят 625 човека.