Общинските съветници от „Ред, законност, справедливост“ искат да ограничат общинските експерти да се изказват на сесия от името на кмета. Пламен Цветков, Анастас Георгиев и Камен Милков внасят предложение за промяна в правилника на Общинския съвет. Идеята им е чиновниците да говорят от трибуната само ако съветниците с гласуване допуснат това. Освен това вносителите смятат, че служителите на администрацията не бива да говорят от името на кмета, а само когато трябва да се чуе експертно мнение.