Едва на 3 месеца Ема Теодорова Тонева вече е успяла да устои на няколко хирургически интервенции, последната от които е тежка операция в Германия. Бебето е родено на 24 април, но още преди да дойде на белия свят, семейството й е знаело, че гръбначният й стълб е с аномалия, а в мозъка й има вода.
Родих в София и на 20-я ден й отвориха главата и поставиха клапа, която да я спаси от хидроцефалия, разказва майката Лилия Буюклиева. Оставали гръбчето и проблемът с гръбначния стълб, обобщени от лекарите със страшната диагноза „спина бифида“. Тъй като в България на родителите било обяснено, че такава интервенция може да се случи най-рано през юли, семейството започнало само да търси изход от ситуацията. Намерило в Германия, където не само че оперирали Ема, а и сменили клапата в главицата й с по-подходяща за възрастта й. Всичко това обаче струвало повече от 10 000 евро и подкрепа оказали приятели на младите родители.
Тъй като на Ема предстоят още операции, служителите от областната и общинската администрация са направили дарителска акция и са събрали помежду си пари. Други пък са пускали средства в кутията, която донесли от Българския червен кръст в помощ на бебето. Инициативата е на бившия областен управител Стефко Бурджиев. Вчера първата част от дарението бе описана и предадена от зам.областния управител Айлян Карамехмедова на майката Лилия Буюклиева. 246,01 лева бяха извадени от кутията, като 105 от тях са дошли от общинската дирекция „Икономика и управление на собствеността“.
Кутията за дарения ще остане и в следващите месеци на административните етажи, а семейството на малката Ема ще направи нужните постъпки към Фонда за лечение на деца, откъдето също се надяват на подкрепа.