Учениците от гимназията по изкуство „Джордже Джеорджеску“ в Тулча подредиха своя изложба в зала „Червен“ на Регионалния исторически музей. Тя е посветена на Дунавското природно наследство и е част от работата по проект „Утвърждаване на мрежата от Защитени територии „Дунавски паркове“, по която парк „Русенски Лом“ е партньор.
Изложбата е достъпна за посещение до средата на август в Русе, след което ще продължи пътя си и ще бъде  експонирана във всички Дунавски страни, партньори по проекта - Германия, Австрия, Сърбия, Унгария, Румъния, Словения и Хърватска.