Бивш и настоящ заместник-областен управител седнаха вчера на една маса. Новоназначената Айлян Карамехмедова и предшественикът й на ръководния пост д-р Андриан Райков бяха един до друг на заключителната конференция на проекта за социалната обществена трапезария. Карамехмедова нарече любопитния факт приемственост между старата и новата власт.
На форума беше отчетено успешното реализиране на приключващата в края на месеца социална услуга, която осигури безплатен топъл обяд на бедни хора. Трапезарията обаче ще продължи да съществува и след 31 юли. От август до декември е договорено финансиране от  фонд „Социална закрила“.
Кухнята отвори врати през октомври 2012 година благодарение на близо 300 000 лева по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и схема за безвъзмездна финансова помощ „Нови възможности“. След реализирането на проекта Община Русе пое ангажимент да предоставя социалната услуга още 5 години. Занапред това може да стане със средства на общинския бюджет или чрез събиране на такси от социално слабите потребители на кухнята.