Как да се улесни достъпът на инвалиди до залите в библиотека „Любен Каравелов“ - над тази задача ръководството на културния институт работи в последните няколко месеца. Вече е подготвен проект, с който библиотеката ще търси безвъзмездно финансиране от европейски програми. Разработката „Достъп до граници“ ще кандидатства за средства, с които да бъде изграден асансьор - с него хора със специални потребности ще могат да стигат до всички нива в сградата и да ползват богатите фондове на библиотеката. С проекта ще бъдат осигурени и пари за авариен изход от киносалона в сутерена.
Второто проектно предложение при щастливо развитие ще даде възможност да се осъществи отдавнашна идея на директора на РБ Теодора Евтимова: единственият в България международен конкурс за екслибрис да се превърне във фестивал на графичното изкуство с изложби, отворени ателиета и уебинари, презентации, пърформънси, уъркшоп, артистични атракции, светлинно шоу. Очаква се общинските съветници да дадат зелена линия за кандидатстване с двете разработки.