Ректорът на Русенския университет проф. дтн Христо Белоев да стане почетен гражданин на Русе заради приноса му в развитието и утвърждаването на висшето училище като водеща образователна и научна институция и за развитие на имиджа на Русе. Инициативата е на 12 общински съветници от различни политически групи, начело с председателя на Общинския съвет Васил Пенчев.
Мотивите на предложението са много обстойни и посочват заслугите на ректора като учен, общественик и мениджър на Русенския университет, както и международната му дейност. Характерно за проф. Христо Белоев като гражданин на Русе и ректор, е неговата иновативност и мащабност на идеите му, както и стремежът към тяхното реализиране, обобщават достойнствата му вносителите.