Работодателите са готови да окажат помощ с финансиране и обучение от специалисти, но биха искали нивото на образование в средните училища да се повиши и да даде на децата грамотност и елементарни познания по основните дисциплини. Това стана ясно на вчерашната среща дискусия „Образованието - модерно, достъпно, качествено“, организирана от Министерството на образованието в аулата на Русенския университет. Обсъждането бе водено от самата просветна министърка проф.Анелия Клисарова, която нееднократно подчерта, че би искала да събере колкото може повече мнения, преди да се направят каквито и да е промени в законите за висшето и средното образование. 
Разбирате ли, че е абсурдно инженер с отлична диплома да подава документи за позицията „мениджър по поддръжка“ и да изписва „менижър по-дръжка“, оплакаха се от отдел „Човешки ресурси“ на „Приста ойл“. Оттам допълниха, че за едно свободно работно място за електротехник са се явили 400 кандидати, между които трима завършили „Право“, няколко „Европеистика“ и „Публична администрация“ - всички с университетски дипломи. Представителите на бизнеса поискаха да имат възможност да преподават по специални предмети в професионалните гимназии и така да подготвят кадри за спецификата на фирмите си.
Учебниците по някои от дисциплините са от 1968 - 1972 г. и трябва да се намери начин да бъдат актуализирани, каза директорът на ПГ по облекло в Русе инж.Диана Иванова. Нямаме право да определим ние авторски колективи, но сме готови да одобрим ваши предложения в тази посока, отговори й министър Клисарова.
За каква модернизация на образованието си говорим, след като ние като учители сме затънали в бумащина и няма отърване от ужаса, наречен „материална книга“, попита директорът на СОУ за европейски езици Добромира Николова и получи аплодисментите на колегите си в залата. В сряда на заседание на Министерски съвет ще бъде обсъден проект на стойност 15 милиона лева, благодарение на който учителите ще бъдат разтоварени от това бреме и ще преминат към електронна система, обеща проф.Клисарова.
Статутът на учителите и липсата на млади педагози също бе обсъден на срещата с просветния министър. Проф.Клисарова припомни, че вече е одобрено увеличението на заплатите с 30 лева на учителите на възраст под 35 години, което ще трябва да ги стимулира да работят и да остават в системата. Квалификацията на педагозите също ще бъде променена, като ще се създаде  регистър на всички учители в България и на тяхната квалификация.
За да върнем доверието в българския учител, професията трябва да стане регулирана. Считам, че това е изключително важно, защото ще ни помогне да регулираме качеството на образованието. Трябва да променим учебните планове и програми така, че да бъдат атрактивни за децата, като спазваме и добрите наши образователни традиции, каза министър Клисарова.
Предложението за завършване на основно образование след 9 клас, което бе дадено от Синдиката на българските учители, ще бъде поставено на дискусия на страница на Министерството на образованието, преди да бъде дадено официално становище. Причината е, че ако това условие се промени, ще трябва да се нанесат корекции в правилата за прием в гимназиите - професионални и профилирани.