Пълна забрана на риболова за осигуряване на спокойно размножаване на рибите влиза в сила от понеделник до 23 май. Изключение прави дунавската скумрия /карагьозът/, чийто улов е ограничен само от 14 до 30 април. За въдичарите в областта има няколко свободни водоема. Това са язовирите край Щръклево и Тетово и три места по Янтра - старото корито край Ценово, корекцията  в местността „Кривушата“ между Бяла и село Каранце и старите корита в местност „Балтора“ в землището на  Полско Косово. Другата близка възможност за упражняване на хобито е язовир „Бялата пръст“ /Папаза/ до Разград.