Ръст на запитванията за рефинансиране на ипотечни кредити отчитат онлайн консултантите от Creditpoint.bg. Тенденцията е свързана с понижаването на лихвите по ипотеките през първото полугодие. Продължават да се понижават и лихвите по потребителските кредити, отчитат консултантите. „Не само лихвите, но и таксите по потребителските кредити продължават да падат“, коментира Тихомир Тошев, изпълнителен директор на „Кредит Център“ и Creditpoint.bg.
Лихвите по потребителските заеми в лева в момента се движат в границите от 7 до 14.5%, а в евро - от 7.5 до 11%. Допълнително при промоционалните предложения има и други подобрения като липса на такса за усвояване, бързо одобрение, по-големи лимити без поръчител, възможност за теглене на кредит без превод на заплата и т.н.
Данните на консултантските компании сочат, че интересът към ипотечните кредити остава стабилен през юни, тъй като има интерес към жилищата от хората с достатъчно свободни пари.
В момента хората със заделени средства и нужда от собствен или по-голям имот по-бързо взимат решението да направят такава сделка сега. Те смятат, че при евентуални икономически или политически сътресения недвижимата собственост ще защити добре финансовите им активи и от друга страна ще подобри стандарта им на живот. В повечето случаи тези хора имат собствени спестявания около 40-50% от стойността на закупувания имот.
Средният размер на изтеглените през юни ипотеки е 34 960 евро, като 56% от изтеглените кредити са били в българска валута.
Кредитополучателите между 26 и 35 години възвърнаха позицията си на първенци по активност в тегленето на ипотечни кредити.
Близо 80% от изтеглените през юни кредити са между 10 000 и 50 000 евро. Най-скъпите заеми - тези над 90 000 евро, заемат дял от малко над 5% от всички. Приблизително толкова голям е и процентът на кредитите между 70 000 и 90 000 евро - 4.9%. Най-малките по обем заеми до 10 000 евро заемат 3.9% от всички изтеглени през месец юни.
Покупката на жилище мотивира малко над 98% да изтеглят ипотечен кредит през юни. За лично ползване заем са изтеглили 1,9% от всички кредитополучатели.
Почти без промяна са останали и предпочитанията на кредитополучателите за сроковете на изплащане на заемите - най-масово хората избират между 16 и 20 години. Близо 25 на сто от тях са ползвали средствата като външно финансиране на 70-80% от стойността на сделката.