Лятото даде възможност за увеличаване на сезонната трудова заетост и това подтикна мнозина от ангажираните в нея да посетят офиса на НАП в Русе, за да си извадят Персонален идентификационен код /ПИК/ и да следят сами дали работодателите им са коректни към тях. Собственици пък на малки, предимно новооткрити фирми също активно търсят удобството на тази електронна услуга на приходната агенция, за да могат да проследяват дали правилно са внесли осигуровките за своите работници или са допуснали пропуски след въвеждането на новата единна сметка за данъчни и осигурителни задължения. През последния месец голяма група клиенти за ПИК са били хора от общинските центрове в региона, където по европроекти са провеждани обучения за електронен достъп до публичната информация на различни институции. От това облекчение се възползват и русенци, на които им предстои пенсиониране, за да могат по-лесно да уточнят осигурителния си стаж. Доста граждани пък са научили за възможностите му от брошурата „Вземи своя персонален код“, разпространявана съвместно с Дирекция „Регионална служба по заетостта“, РУСО и КТ „Подкрепа“. До момента в офиса на НАП в Русе са издадени общо 5456 ПИК на граждани и фирми, като само през тази година те са 3623 броя.
Придобиването на ПИК позволява на всеки да направи справка в четири активни услуги:
- справка за трудовия договор, обявен от работодателя;
- справка за осигурителния доход, върху който се внасят задължителните осигуровки и на колко часов работен ден се води;
- справка за вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване;
- подаване на искане за издаване на документ по интернет;
Гражданите могат да получат свой персонален идентификационен код, ако посетят офиса на НАП по постоянен адрес и подадат заявление по образец. Издаването на ПИК е безплатна услуга и той се получава срещу лична карта в момента на подаване на заявлението от лицето. Удостоверението за кода съдържа комбинация от 12 символа и позволява достъп до е-услугите на НАП, за които не се изисква електронен подпис.