Тежка авария с електрозахранването по ул. „Даскал Аверкий“ унищожи електроуредите на близо 15 домакинства в последната неделя на октомври. Още в понеделник пострадалите пуснаха писмени жалби до „Енерго-Про“ с надеждата, че щетите им ще бъдат компенсирани от електроразпределителното дружество.
Фирмата обаче отказва да компенсира щетите на потърпевшите си клиенти с мотива, че „не носи отговорност за повреди в електрическата мрежа или съоръжения при наличие на обстоятелства от непреодолима сила /бурен вятър/“. В конкретния случай справка за силата на вятъра във варненския филиал на Националния институт по метрология и хидрология към БАН показала, че в деня на аварията - 28 октомври, силата на вятъра в района на града е била 20 м/сек. А мрежата ниско напрежение по ул. „Даскал Аверкий“ можела да издържи пориви на вятъра не повече от 15-18 м/сек. В специална наредба за техническите параметри на съоръженията се посочвало, че въздушните линии са оразмерени да бъдат сигурни 10 години при скорост на вятъра не по-малка от 25 м/сек. Само че пак в същата пишело, че когато става дума за застроени местности, максималната скорост на вятъра се намалява с 40% от посочената стойност.
Адвокат Петя Цонева, която е една от най-сериозно пострадалите с изгорели 9-10 уреда на обща стойност няколко хиляди лева, е категорична, че тя и съседите й не приемат това оправдание с вятъра и ще заведат колективен иск срещу дружеството. „Енерго-Про“ не казва нито дума за това какво точно се е случило при скъсването на проводниците, за да ни изгорят уредите, възмущава се тя. Юристката отбелязва, че в чл.69 на Закона за енергетиката изрично е записано, че енергийните предприятия са дължни да обезпечават сигурността на снабдяването, включително защитата на обектите, представляващи критична инфраструктура, както и да опазват живота, здравето и собствеността на гражданите. Юристката обръща внимание, че елмрежата по тяхната улица не е подменяна повече от 35 години. Дори когато екип на „Енерго-Про“ отишъл на място да отстрани аварията, скъсаните жици пак били просто вързани, а не бил сменен целият кабел.