С близо 10 млн. лева печалба завършва 2013 г. „Дунарит“, става ясно от годишния финансов отчет на русенското дружество. Резултатът от 9,862 млн. лева е  със 190% или близо три пъти по-висок отколкото през предходната година.
Общите оперативни приходи на военния завод намаляват с 10 млн. лева, но двойния ръст на собствената продукция увеличава значително общата рентабилност на продажбите. Приходите от продажба на военна продукция формират около 99% от общите постъпления за предприятието. Най-голям дял сред тях имат продуктите от групите авиационни и артилерийски боеприпаси. Основните пазари за военната продукция са за Азия и Африка. Машиностроителната продукция носи само 1% от приходите за дружеството и тя се реализира предимно в България.
Към края на 2013 г. в „Дунарит“ работят 616 души. За заплати, добавки и осигуровки дружеството харчи 23,55 от общите си разходи.
Военният завод „Дунарит“, основан още през 1903 г. като барутна фабрика, наскоро отбеляза 108 години от създаването си. Той бе приватизиран през 2005 г., когато 92% от дружеството бяха продадени за скромните 2 млн. лева. Девет години по-късно, благодарение на значителните инвестиции в предприятието, то вече печели почти пет пъти повече само за година.
От 2000 година насам дружеството успешно е внедрило процеси на утилизация и безопасно унищожаване на боеприпаси. За 10 години са унищожени общо 16 000 тона снаряди, мини и патрони.