562 деца и ученици от етническите малцинства от училищата „Васил Левски“ в Русе и „П.Р. Славейков“ в Смирненски и от русенските детски градини „Ралица“ и „Червената шапчица“, 129 родители и 135 учители бяха обхванати в проекта „Социализация чрез образователна интеграция“, който приключи този месец. Той беше реализиран от сдружение „Българо-румънски трансграничен институт по медиация“ и финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“.
Допълнителни занимания по български език за преодоляване на езиковата бариера, мотивиране на родителите да образоват децата си и те да не отпадат рано от училище, подобряване на уменията на учителите да работят с деца и родители от малцинствата бяха сред основните дейности за образователна интеграция. Знанията на малчуганите и родителите им бяха обогатявани чрез посещения на театрални и куклени постановки, на филми, на музейни експозиции, екскурзии до исторически и географски забележителности. В създадената Детска академия с 42 клуба по интереси децата се учиха да пеят, танцуват, рисуват и всичко научено те показаха на Фестивала на етническата толерантност в края на миналата седмица.