Ученици от основно училище „Никола Вапцаров“ в Бяла помогнаха на свои връстници от Испания да научат българската народна песен „Рипни, Калинке!“. Те изпратиха текста и музиката на испанчетата, а по време на поредната среща по международния проект „От единичното към общото на вкусовете и ритмите на нашите региони“ беленските деца изпели веселата народна песен заедно с момичетата и момчетата от Пиренеите. Заедно с това малките жители на Бяла подготвили песен от фолклорното богатство на Полша.
Поредната среща на децата от България, Полша, Франция, Испания, Португалия, Италия, Турция и Таити се проведе в Истанбул. Този път темата бяха народните песни на участниците в проекта по програма „Коменски“. В концерта прозвуча и Химнът на Европа, който всяка група пееше на своя език. След това децата създадоха своя обща европейска песен. Всички участници опитаха вкуса на разнообразната турска кухня и заедно създадоха фотороман за живота на турските ученици - от сутрешното ставане от сън през часовете в училище до игрите и развлеченията след това.