Двата апарата, дарени на отделението по неонатология в русенския АГ-комплекс от фондацията на Силви Вартан, вчера официално бяха представени от Теофана Теохарова - председател на фондацията, и експерта към нея проф. Емилия Христова. Както „Утро“ писа, френската певица от български произход дари за най-малките русенчета камера за стерилизиране на всички разтвори и лампа за интензивна фототерапия на физиологична жълтеница. Това е второ дарение от фондацията, преди 20-ина година в неонатологията е доставена първата лампа за лечение на бебешка жълтеница. Сега с двата апарата ще могат да се лекуват повече деца.
Със специално писмо медицинският екип на отделението благодари на Силви Вартан за дарението. А на срещата на представителите на фондацията със студентите от факултет „Обществено здраве“ беше обявено, че искат да станат колективен член на фондацията.